Nazad

43. sjednica Zakonodavnog odbora, 28.12.2017.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima:

  - 1 amandman koji su podnijeli poslanice/ci Daliborka Pejović, Ana Nikolić, Predrag Sekulić i Miloš Nikolić;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici Mićo Orlandić i Miodrag Radunović;

 2. Amandmani ( 13) na Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima:

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Mićo Orlandić;
  - 12 amandmana koje je podnio poslanik Željko Aprcović;

 3. Amandmani (5) na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi:

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Mićo Orlandić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

 4. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

  koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

 5. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi,

  koji je podnio poslanik Željko Aprcović;

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu,

  koje je podnio poslanik Mićo Orlandić.

Dokumenta: