51. sjednica Zakonodavnog odbora, 15.03.2018.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;
  2. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

    .


    Nastavak 51. sjednice Zakonodavnog odbora, 19.03.2018; 13:20h
    Nastavak 51. sjednice Zakonodavnog odbora, 21.03.2018; 10:30h

Dokumenta: