52. sjednica Zakonodavnog odbora, 19.03.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju „Resolute Support – (RS)“ u Avganistanu;
  2. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo;
  3. Razmatranje Rješenja o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 9a, 9b, člana 9d stav 2 alineja 3, čl. 9e i 9f i člana 10 st. 4 i 5 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list RCG“, broj 65/01 i „Službeni list CG“, br. 75/10, 9/15 i 44/17).

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 19.03.2018.
Vrsta dokumenta: Zapisnik