53. sjednica Zakonodavnog odbora, 27.04.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena;
  5. Predlog odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put Opcije.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 27.04.2018.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put Opcije

Datum: 27.04.2018.
Broj akta: 00-72/18-20/
Vrsta dokumenta: Izvještaj