54. sjednica Zakonodavnog odbora, 06.06.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o zaštiti lica i imovine;
  2. Predlog zakona o sportu;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  5. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije;
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima;
  8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o zaštiti lica i imovine

Datum: 12.06.2018.
Broj akta: 24-9/18-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 12.06.2018.
Broj akta: 28-2/18-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorozma

Datum: 12.06.2018.
Broj akta: 04-3/18-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o sportu

Datum: 12.06.2018.
Broj akta: 26-1/18-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 06.06.2018.
Vrsta dokumenta: Zapisnik