46. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 21.06.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate;
  2. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi za period 1. decembar 2016. – 15. decembar 2017. godine;
  3. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat – projekat Luštica Bay za period 1. decembar 2016. – 31. decembar 2017. godine;
  4. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za 2017. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2017. godinu;
  5. Pokretanje postupka za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 21.06.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik