47. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.06.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji su podnijeli poslanici:

    - Predrag Sekulić, Miloš Nikolić i Branko Čavor (jedan) (04-3/18-1/4)

  2. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koje su podnijeli poslanici:

    - Branko Čavor i Predrag Sekulić (dva) (33/18-3/2)
    - Raško Konjević (jedan) (33/18-3/9)

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 22.06.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik