Nazad

58. sjednica Zakonodavnog odbora, 26.06.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (12) na Predlog zakona o sportu i to

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Janko Vučinić, Jovan Vučurović, Milutin Đukanović, prof. dr Branko Radulović i Milun Zogović;
  - 1 amandman koji su podnijele poslanice: dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković i dr Vera Bulatović;
  - 1 amandman koji je podnijela poslanica Anka Vukićević;
  - 4 amandmana koja su podnijeli poslanice/k: dr Branka Bošnjak, dr Ljiljana Đurašković, dr Vera Bulatović i Janko Vučinić;
  - 2 amandmana koja su podnijeli poslanici/ca: Danijel Živković, Bogdan Fatić i Jovanka Laličić;
  - 2 amandmana koja su podnijele poslanice: Marta Šćepanović i Jovanka Laličić.

 2. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to

  - 2 amandmana koja su podnijeli poslanici Branko Čavor i Predrag Sekulić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Raško Konjević.

 3. Amandmani (5) na Predlog zakona o zaštiti lica i imovine koje je podnio poslanik Raško Konjević.
 4. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Miloš Nikolić i Branko Čavor.
 5. Amandmani (2) na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima i to

  - 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Nikolić;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Ervin Ibrahimović.

 6. Amandmani (2) na Predlog zakona o Socijalnom savjetu koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana (13) na Predlog zakona o sportu

Datum: 26.06.2018.
Broj akta: 26-1/18-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 26.06.2018.
Vrsta dokumenta: Zapisnik