67. sjednica Zakonodavnog odbora, 08.11.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani (7) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koje su podnijeli poslanici/e: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić;
  2. Amandman na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta planinskog centra ,,Kolašin 1600'', Kolašin, koji su podnijeli poslanici/a: Ranko Krivokapić, Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković;
  3. Aktivnosti povodom predstojećeg Cetinjskog parlamentarnog foruma.

Dokumenta: