56. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 13.11.2018.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine i
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu

Datum: 16.11.2018.
Broj akta: 33/18-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 13.11.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik