Nazad

70. sjednica Zakonodavnog odbora, 12.12.2018.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti;
  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
  4. redlog zakona o državnim nagradama;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač;
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radnim odnosima (javne službe) broj 151.

Dokumenta: