60. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 18.12.2018.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje predloga odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 18.12.2018.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost ŠĐ

Datum: 18.12.2018.
Broj akta: 00-63-7/18-
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog odluke o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost VĐ

Datum: 18.12.2018.
Broj akta: 00-63-7/18-
Vrsta dokumenta: Izvještaj