67. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 01.03.2019.

Mjesto: Zgrada Prijestonice Cetinje

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o porezu na nepokretnosti, koji su podnijeli poslanici: Jovanka Laličić, Mihailo Anđušić, Boris Mugoša, Marta Šćepanović i Momčilo Martinović

Dokumenta: