Nazad

80. sjednica Zakonodavnog odbora, 06.03.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu,

  koje je podnijela Vlada Crne Gore;

 2. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara:

  - amandman koji je podnio poslanik mr Ervin Ibrahimović;
  - amandman koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu;

 3. Amandman na Predlog zakona o akademskom integritetu,

  koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Boris Mugoša;

 4. Amandmani (5) na Predlog zakona o državnim nagradama:

  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici dr Dragutin Papović i Momčilo Martinović; i
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

Dokumenta: