Nazad

Prva śednica Administrativnog odbora, 22.11.2012.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izbor zamjenika predśednika Odbora
  2. Utvrđivanje broja članova stalnih odbora Skupštine
  3. Pokretanje postupka za utvrđivanje Liste kandidata za predśednika i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore
  4. Donošenje rješenja o prestanku prava na zaradu, zbog prestanka funkcije poslanika u Skupštini Crne Gore
  5. Razmatranje zahtjeva jednog broja poslanika,prethodnog saziva Skupštine, za ostvarivanje prava nakon prestanka funkcije
  6. Donošenje rješenja o zaradi za poslanike u Skupštini, koji profesionalno obavljaju funkciju
  7. Donošenje rješenja o razrješenju savjetnika potpredśednika Skupštine, zbog isteka mandata
  8. Tekuća pitanja

Dokumenta: