72. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 02.04.2019.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog amandmana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti, koji su podnijeli poslanici: Jovanka Laličie, Miahilo Anđušić, Boris Mugoša, Marta Sćepanović i Momčilo Martinović.

Dokumenta:

Izvještaj - Amandman Odbora na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 16-2/18-2/
Vrsta dokumenta: Amandman

Zapisnik

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik