Nazad

Četvrta śednica Administrativnog odbora, 28.12.2012.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun  fiksnog dijela zarade

Dokumenta:

Zapisnik sa śednic

Datum: 28.12.2012.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog i startnog dijela zarade

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 00-66-14/12-42
Vrsta dokumenta: Odluka