Nazad

Peta śednica Administrativnog odbora, 28.01.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa druge, treće i četvrte śednice Odbora
  2. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa, radi davanja prethodnog mišljenja
  3. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, radi davanja saglasnosti
  4. Dogovor o nastavku postupka za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.01.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Ustavnog odbora

Datum: 28.01.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za evropske integracije

Datum: 28.01.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Mišljenje - Komisija za sprječavanje sukoba interesa

Datum: 28.01.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Ostalo