83. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 16.07.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju, koji je podnijela grupa osam poslanika i
  2. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, koji jepodnijela grupa devet poslanika.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Zakona o regionalnom razvoju

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 22/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o obrazovanju privremenog odbora

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 16.07.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik