84. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 23.07.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i
 4. Tekuća pitanja.
 5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su podnijeli poslanici:

  - Ana Nikolić (jedan) (19-6/19-1/5)

  - Draginja Vuksanović Stanković i Raško Konjević (jedan) (19-6/19-1/7)

  - Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković (jedan) (19-6/19-1/8)

 6. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu CG za 2019

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 33/19-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-40/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog odluke o obrazovanju privremenog odbora

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 23.07.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik