93. sjednica Zakonodavnog odbora, 23.07.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i to:

    - 1 amandman koji je podnijela poslanica Ana Nikolić;
    - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević;

  2. Amandmani (5) na Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugorocni zakup lokailteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula" Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaza" Budva, koje su podnijeli poslanici: dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i Džavid Šabović.

Dokumenta: