85. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 26.07.2019.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike,

  koji su podnijeli poslanici:
  - Filip Vuković i Marta Šćepanović (jedan) (18/19-1/4);

 2. Razmatranje amandmana (osam) na Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Ranko Krivokapić, Džavid Šabović i Raško Konjević (jedan) (33/19-2/4);
  - Raško Konjević, Ranko Krivokapić i (jedan) (33/19-2/5);
  Draginja Vuksanović Stanković
  - Raško Konjević, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić (jedan) (33/19-2/6);
  - Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković i (jedan) (33/19-2/7);
  Ranko Krivokapić
  - Ranko Krivokapić, Raško Konjević i (jedan) (33/19-2/8);
  Draginja Vuksanović Stanković
  - Raško Konjević, Ranko Krivokapić i (jedan) (33/19-2/9);
  Draginja Vuksanović Stanković
  - Raško Konjević, Ranko Krivokapić i (jedan) (33/19-2/10);
  Draginja Vuksanović Stanković
  - Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković (jedan) (33/19-2/11); i

 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranje amandmana na Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Datum: 26.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 26.07.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik