Nazad

Treća śednica Zakonodavnog odbora, 28.12.2012.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zaključaka povodo razmatranja Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2011. godinu
  2. Predlog zaključaka o budžetu Crne Gore za 2013. godinu
  3. Predlog zaključka uz Predlog zakona o budžetu za 2013. godinu
  4. Amandmani  na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013.godinu
  5. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o radu
  6. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 28.12.2012.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zaključka o bužetu Crne Gore za 2013. godinu

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 33/12-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zaključka uz Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 33/12-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o radu

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 19-1/12-2/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne gore za 2013. godinu

Datum: 28.12.2012.
Broj akta: 33/12-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj