87. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 22.08.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o dopuni Zakona o poreskoj administraciji,

    koji su podnijeli poslanici: Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić, Miloš Nikolić, Jovanka Laličić i Marta Šćepanović.

Dokumenta: