Nazad

Petnaesta śednica Administrativnog odbora, 23.09.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. śednice Odbora
  2. Pokretanje postupka za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije
  3. Razmatranje Zahtjeva za primanje naknade nakon prestanka mandata, Đorđija Malovića, ranijeg savjetnika potpredśednika Skupštine, broj 00-63-14/13-70 od 2. avgusta 2013. godine
  4. Razmatranje informacije Komisije za sprječavanje sukoba interesa, broj 00-63-14/13-64/3 od 6. avgusta 2013. godine
  5. Razmatranje dopisa Područnog organa za prekršaje u Podgorici, broj 14862/12-26 od 12. septembra 2013. godine i broj 14859/12-9 od 19. jula 2013. godine
  6. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Datum: 23.09.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke

Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za evropske integracije

Datum: 23.09.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke