Nazad

Šesnaesta śednica Administrativnog odbora, 31.10.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. śednice Odbora
  2. Nastavak postupka imenovanja jednog člana Senata Državne revizorske institucije
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
  4. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za evropske integracije
  5. Razmatranje Zahtjeva za donošenje rješenja o prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije, ranijeg poslanika Fahrudina Hadrovića, broj 00-63-14/13-77 od 10. oktobra 2013. godine
  6. Razmatranje Zahtjeva za donošenje rješenja o prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije, ranijeg poslanika Mirsada Mulića, broj 00-63-14/13-30/1 od 24. oktobra 2013. godine
  7. Razmatranje Zahtjeva za produženje prava na naknadu po prestanku funkcije za još godinu dana, ranije poslanice Hidajete Bajramspahić, broj 00-63-14/13-78 od 11. oktobra 2013. godine
  8. Razmatranje Zahtjeva za produženje prava na naknadu po prestanku funkcije za još godinu dana, ranije poslanice Njegosave Vujanović, broj 00-63-14/13-78/1 od 11. oktobra 2013. godine
  9. Polugodišnji izvještaj Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, za period 1. januar – 30. jun 2013. godine
  10. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa šesnaeste śednica

Datum: 31.10.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Polugodišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora 1. januar - 30. jun 2013. godine

Datum: 31.10.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-83
Vrsta dokumenta: Izvještaj