96. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 27.11.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o kreditnim institucijama;
  2. Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija;
  3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka;
  4. Predlog zakona o zaštiti depozita;
  5. Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu i
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o zastiti depozita

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 09-1/19-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmj. i dop. Z. o stecaju i likvidaciji banaka

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 09-1/19-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju finansijskog plana sa planom rada RAE za 2020. godinu

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 00-72/19-52/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o kreditnim institucijama

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 09-1/19-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o sanaciji kreditnih institucija

Datum: 28.11.2019.
Broj akta: 09-1/19-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 27.11.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik