Nazad

23. śednica Administrativnog odbora, 18.12.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste I dvadesete śednice Odbora
  2. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore

Dokumenta:

Zapisnik sa 23. śednice

Datum: 18.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Predlog odluke za izbor jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Datum: 18.12.2013.
Broj akta: 00-63-14/13-
Vrsta dokumenta: Predlog odluke