Nazad

Nastavak sedme śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 10.05.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kao i Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju (45) amandmana na Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 10.05.2013.
Broj akta: 19-6/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj