Nazad

Treći nastavak sedme śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 23.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
  2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju amandmana podnijetih na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Datum: 23.05.2013.
Broj akta: 19-6/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj