Nazad

Deveta śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 19.06.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Realizacija tri zaključka sa osme śednice Odbora
  2. Razmatranje amandmana (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Dokumenta:

Zapisnik sa devete śednice

Datum: 19.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik