113. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 11.05.2020.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti,

  koji su podnijeli poslanici:

  - Danijela Pavićević i Srđan Milić (jedan) (33/20-1/4);

 2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona porezu na dohodak fizičkih lica,

  koji je podnio poslanik:

  - Aleksandar Damjanović (jedan) (16-2/20-1/5).

  Poslanici, odnosno predstavnici predlagača, koji nijesu zbog vanredne situacije u mogućnosti da dođu, mogu da učestvuju u radu sjednice elektronskim putem.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 11.05.2020.
Vrsta dokumenta: Zapisnik