Nazad

Jedanaesta śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 02.07.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Izbor zamjenika predsjednika Odbora
  2. Informacija o posjeti katoličkom Duhovnom centru „Sanctae Crucis“  Sukruć
  3. Razmatranje inicijative Instituta alternativa za održavanjem konsultativnog saslušanja o javnim nabavkama u sektoru zdravstva
  4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti sindikata

Dokumenta:

Zapisnik sa jedanaeste śednice

Datum: 02.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik