132. sjednica Zakonodavnog odbora, 07.07.2020.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandman na Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Amandmani (13) na Predlog zakona o medijima, koje je podnio poslanik Neđeljko Rudović;
  3. Amandmani (6) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koje su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Jovanka Laličić;
  4. Amandmani (3) na Predlog zakona o ljekovima, koje su podnijeli poslanici: Halil Duković, Boris Mugoša i Momčilo Martinović;
  5. Amandmani (3) na Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, i to:

    -1 amandman koji je podnio poslanik Raško Konjević;
    -2 amandmana koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

Dokumenta: