122. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 21.07.2020.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i
  2. Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa investicija u skladu sa investicionim projektom „Portonovi“ – Kumbor, Herceg Novi, za 2019. godinu.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 21.07.2020.
Vrsta dokumenta: Zapisnik