125. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 30.07.2020.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. 1. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje je podnio poslanik:

    - Aleksandar Damjanović (dva) (16-3/20-3/4).

Dokumenta: