Nazad

Deveta śednica Zakonodavnog odbora, 14.03.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o međunarodnom privatnom pravu
  2. Predlog zakona o željeznici
  3. Predlog zakona o zaštiti lica i imovine
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reprezentativnosti sindikata
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
  8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica
  9. Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd
  10. Predlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji

Dokumenta: