Nazad

Osma - zajednička śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 26.06.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Tematska śednica posvećena Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga. Na śednici će se prezentovati rezultati Evropskog istraživanja o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima – ESPAD 2011

Dokumenta: