Nazad

Deveta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 01.07.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Odbora
  2. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 01.07.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum: 01.07.2013.
Broj akta: 26-1/13-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj