Nazad

Petnaesta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 24.09.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste, trinaeste i četrnaeste sjednice Odbora
  2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju
  3. Upoznavanje sa izvještajem o studijskoj posjeti delegacije Odbora Narodnoj skupštini Mađarske

Dokumenta:

Zapisnik sa petnaeste śednice

Datum: 24.09.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 24.09.2013.
Broj akta: 26-1/13-7/2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj