Nazad

Dvadeseta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 27.11.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste i devetnaeste sjednice Odbora
  2. Izbor zamjenika predsjednice Odbora
  3. Izvještaj sa seminara na temu „Mladi i obrazovanje na Balkanu“

Dokumenta:

Zapisnik sa dvadesete śednice

Datum: 27.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik