Nazad

Peta śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 20.06.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Amandmani (4) na Predlog zakona o socijalnom stanovanju
  2. Amandmani (13) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Dokumenta:

Zapisnik sa pete śednice

Datum: 20.06.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o socijalnom stanovanju

Datum: 20.06.2013.
Broj akta: 19-5/13-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj