Nazad

Trinaesta śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 20.11.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9., 10., 11. i 12. śednice Odbora
  2. Informacija o problemu buke u životnoj sredini
  3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
  4. Amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
  5. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa trinaeste śednice

Datum: 20.11.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini

Datum: 01.01.2009.
Broj akta: 27-9/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj