Nazad

Devetnaesta śednica Odbora za turizma, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 27.12.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13., 14., 15., 16., 17. i 18. śednice Odbora
  2. Informacija o aktivnostima na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, za pregovaračko poglavlje 27- Životna sredina
  3. Informacija o aktivnostima na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, za pregovaračka poglavlja: 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12- Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13- Ribarstvo

Dokumenta:

Zapisnik sa devetnaeste śednice

Datum: 27.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik