Nazad

Trinaesta śednica Zakonodavnog odbora, 09.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o organskoj proizvodnji
  2. Predlog zakona o legalizaciji  neformalnih objekata
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
  5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, koji je podnio poslanik Andrija Popović

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 09.05.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 09.05.2013.
Broj akta: 16-03/13-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o organskoj proizvodnji

Datum: 09.05.2013.
Broj akta: 28-1/12-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 09.05.2013.
Broj akta: 00-32-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj