Nazad

Šesnaesta śednica Zakonodavnog odbora, 20.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Amandmani (46) na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti
  2. Amandmani (3) na Predlog zakona o željeznici
  3. Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
  4. Amandmani (3) na Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima
  5. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penziskom i invalidskom osiguranju
  6. Amandman na Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 20.05.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima

Datum: 20.05.2013.
Broj akta: 24-3/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (46) na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Datum: 20.05.2013.
Broj akta: 19-6/13-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (3) na Predlog zakona o željeznici

Datum: 20.05.2013.
Broj akta: 14-2/12-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj