Nazad

Peta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 06.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa četvrte śednice
  2. Izvještaj o radu i načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2011. godinu, koji je podnio Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

    (broj 00-72/12-34   EPA 17 XXV, od 15. novembra 2012. godine)

  3. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode za  2012. godinu
  4. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Izvještaj o Izvještaju o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2011. godinu

Datum: 15.03.2013.
Broj akta: 00-72/12-34/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu

Datum: 04.02.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj