Nazad

Sedma śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 25.03.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Razmatranje  Preporuka  sadržanih u Rezoluciji 1890 (2012) PSSE “Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore”, usvojenoj   27. juna 2012. godine u PSSE u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore:”U izvršavanju poslova iz svog djelokruga Odbor može tražiti od državnog organa podatke i informacije od značaja za svoj rad”

  Realizujući aktivnost utvrđenu Planom  aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, Odbor će od nadležnih institucija zatražiti podatke i informacije o do sada realizovanim aktivnostima preduzetim na ispunjavanju  Preporuka u ključnim oblastima koje su u centru interesovanja postupka monitoringa PSSE- iz Rezolucije 1890 (2012) PSSE:
  ” 24. skupština, iako pozdravlja učinjene napore, naglašava da se još uvijek moraju preduzeti neki ključni koraci i ohrabruje Crnu Goru da ostvari dalji napredak u nekim ključnim oblastima koji će ostati u centru interesovanja postupka monitoringa, a to su: 
  24.1.  završetak reforme sudstva i izmjene Ustava; 
  24.2.  kapacitet političkih partija za postizanje neophodnih kompromisa i obezbjeđivanje  da se poštuju i primjenjuju prava svih manjina, uključujući i prava LGBT osoba. Posebna pažnja će se obratiti na situaciju zajednica Roma, Aškala i Egipćana; 
  24.3.  borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i jačanje nadzornih tijela; 
  24.4.  situacija u medijima i radno okruženje obezbijeđeno novinarima; 
  24.5. pravni status interno raseljenih lica i izbjeglica, kao i pronalaženje trajnog rješenja za iste, zasnovan na dobrovoljnom povratku ili lokalnoj integraciji. 
  25.  Čekajući napredak u primjeni gore navedenih preporuka, Skupština je odlučila da nastavi sa procesom monitoringa u vezi sa Crnom Gorom.”  
             Od učesnika, pozvanih da učestvuju u radu śednice Odbora, očekuje se da svojim informacijama o preduzetim aktivnostima nadležnih institucija doprinesu objedinjavanju informacija o postignutom u dijelu poštovanja dužnosti i obaveza od strane Crne Gore u ključnim oblastima koje su u centru interesovanja postupka monitoringa PSSE, a  koji ce biti u funkciji rada članova Delegacije Skupstine CG u PSSE i njenim odgovarajućim radnim tijelima i koji  bi prenošenjem postignutog uticali na ukidanje monitoringa Crnoj Gori;

 2. Tekuća pitanja

  Cijeneći poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore u ključnim oblastima koje su u centru interesovanja postupka monitoringa PSSE važnim i za dinamiku evropskih integracija, razmatranjem navedene tačke Odbor će realizovati treću  aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za   2013. godinu, sačinjenim na osnovu:  
  1.         Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  2.         Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao 
  3.         Jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu (zbog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora sredinom 2012. godine). 
  U skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu śednice, pozvani su:
     - Predśednik Skupštine Crne Gore i predśednik Ustavnog odbora, Ranko Krivokapić,
    -Šef i članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, Predrag Sekulić, Damir Šehović i Borislav Banović,
                - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
                - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, ministar dr Igor Lukšić,
                -Ministarstvo pravde, ministar pravde i koordinator Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, Duško Marković,
                - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ministar dr Suad Numanović,
    - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, pomoćnica ministra Blanka Radošević-   Marović,
                - Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ministar mr Predrag Bošković,
                - Ministarstvo unutrašnjih poslova, ministar mr Raško Konjević,
                - Ministarstvo kulture, ministar Branislav Mićunović,            
           predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u  Crnoj Gori:
              -Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, ambasador Mitja Drobnič,
  - OEBS- šef Misije, ambasador Lubomir Kopaj,
  - UNDP- rezidentni predstavnik, g-din Rastislav Vrbenski,
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks i
  - UNHCR- Otpravnica poslova, g-đa Indumathi Mohandas; 
             -NVO-a  koja se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.03.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik