Nazad

Deseta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 15.05.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa:

  Pete i nastavka pete śednice Odbora, održanih 6. i 15. marta 2013. godine,
                     -Sedme śednice Odbora, održane 25. marta 2013. godine,
                     -Osme śednice Odbora, održane 29. marta 2013. godine.

 2. Informacija o međunarodno pravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koju je Odboru za ljudska prava i slobode, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostavio Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 3. Izvještaj o studijskoj pośeti Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i drugim relevantnim institucijama koje se bave ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske, održanoj 20. i 21. marta 2013. godine
 4. Aktivnosti odbora  od 26. februara do 12. aprila 2013. godine

  (1)Informacija o učešću predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode na Javnoj raspravi o Nacrtu strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za period 2013 - 2018. godina, održanoj  26. februara 2013. godine; 
  (2)Informacija sa Sastanka predśednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dr Halila Dukovića i člana Odbora, poslanice dr Ljiljane Đurašković sa profesorom Eduard Roigom, predstavnikom SIGMA-e, održanog  27. februara 2013. godine u Podgorici; 
  (3)Informacija o učešću predstavnika Odbora za ljudska prava i  slobode na Stručnoj raspravi “Ljudska prava u Crnoj Gori- od referenduma do početka pregovora sa Evropskom unijom”, koju su organizovali Skupština CG i NVO “Građanska alijansa”, pod pokroviteljstvom USAID-a, u sklopu Programa efikasnog upravljanja, održanoj 4. marta 2013. godine; 
  (4) Informacija sa Sastanka članova Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa“, održanog 15. marta 2013. godine;  
  (5) Informacija o učešću predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na promociji Izvještaja o zloupotrebi djece putem interneta u Crnoj Gori, održanoj 12. aprila 2013. godine, u  Podgorici

 5. Tekuća pitanja

  Cijeneći upoznavanje sa međunarodno pravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava veoma važnim za praćenje stanja ljudskih prava u Crnoj Gori, razmatranjem navedene tačke Odbor će, u skladu sa članom 68 Poslovnika, u funkciji kontrolne uloge Parlamenta, realizovati sedmu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2013. godinu, sačinjenim na osnovu:
  1. Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu;
  2. Programa rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, usvojenog 31. januara 2013. godine, kao i
  3. Jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu (zbog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora sredinom 2012. godine). 
  U skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuju u radu sjednice, pozvani su:
  - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zoran Pažin,
  -Šef i članovi Delegacije Skupstine CG u PSSE, dr Zoran Vukčević, dr Predrag Sekulić,  mr Damir Šehović i dr Draginja Vuksanović
  - Ministar pravde, Duško Marković,
  - Ministar za ljudska i manjiska prava, dr Suad Numanović, i
  - Izvršni direktor NVO »Cedem«, mr Nenad Koprivica.

Dokumenta:

Zapisnik sa sjednice

Datum: 15.05.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Zapisnik sa śednice

Datum: 15.04.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o studijskoj posjeti Hrvatskoj

Datum: 15.04.2013.
Broj akta: 00-67/13-30/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Informacija sa sastanka sa SIGMOM

Datum: 15.04.2013.
Broj akta: 00- 51/13-21/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa promocije Izvještaja o zloupotrebi djece

Datum: 15.04.2013.
Broj akta: 00-51/13-52/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Informacija sa sastanka NVO ,,Naša inicijativa"

Datum: 08.04.2013.
Broj akta: 00-63-8/13-9/
Vrsta dokumenta: Povelja