Nazad

Dvadeseta śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 13.12.2013.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu sa Predlogom da se razmotre sljedeće budžetske potrošačke jedinice

  (1)    Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o zaštitniku/ci  ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11), ( str.165 - 50201),

  (2)    Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: administracija, ostvarivanje ljudskih prava, ostvarivanje rodne ravnopravnosti, unapređenje položaja RAE populacije, nacionalni savjeti, evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, ( str. 140- 41401),

  (3)    Ministarstvo rada i socijalnog staranja u okviru Programa: socijalna, boračka i invalidska zaštita- transferi za socijalnu zaštitu, prava iz oblasti socijalne zaštite, razdio: izdržavanje štićenika u domovima, shodno Zaključku Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG“, br. 36/11), (str. 154- 41601), 

  (4)    Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (str. 175- 51001) 

  (5)    Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( str. 143 - 41402 ),6) Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore (str. 144-41405);

 2. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije
 3. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 13.12.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Mišljenje o razmatranju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu

Datum: 13.12.2013.
Broj akta: 33/13-7/
Vrsta dokumenta: Ostalo